תנאי שימוש

אתר זה מנוהל על ידי berez.co.il.
להלן תנאים ותנאי שימוש של האתר.
אם אתה לא מקבל את התנאים האלה אסור לך להשתמש באתר.
אלא אם צוין להיפך, את תוכנו של אתר זה ודפים אלה מוגנים על ידי זכויות יוצרים ולא חלק מהם עשוי להיות מועתק בכל צורה שהיא, או להשתמש בכל דרך אחרת אלא באישור מראש ובכתב של בעלי האתר או בהתאם לקדנציה הבאה מפורט להלן.
אתה יכול להדפיס או להוריד את הטקסט הגלוי באתר למטרות שאינן מסחריות אישיות אבל זה לא יכול לשמש לכל מטרה אחרת.
יתר על כן, ייתכן שלא לשכפל כל חלק אחר של האתר, כולל אך לא מוגבל למבנה, סגנון כללי וקוד תכנית.
האתר אינו נותן שום אחריות ואינו מתחייב לגבי תוכנו של אתר זה או הדיוק שלה ולא תישא בכל אחריות לכל טעות או השמטה בזה.
האתר אינו מתחייב כי השימוש באתר שלך לא יפגע בזכויות של צד שלישי.
האתר אינו מתחייב כי שימוש באתר או בחומרים שהורדו מזה זה לא יגרום זיהום בנגיף מחשב או נזק אחר לנכס.
זהו מצב של שימוש באתר ואת החומרים שבשימושו הוא בביתו של המשתמש בלבד.
אף האתר ולא איש מעורכי האתר או תורמים לא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שנגרם כתוצאה מכל שימוש באתר, לרבות אך לא מוגבל לאובדן ישיר, נזק תוצאתי ואובדן רווחים (אך לא כולל מוות או פגיעה אישית).
אתר זה מכיל קישורים לאתרים אחרים ברשת האינטרנט ברחבי העולם.
אנחנו לא אחראים לאתרים אלה ואינם יכולים לערוב להתאמתו או הדיוק של התוכן שלהם.
אתה מקשר אליהם באחריותך בלבד.
האתר עשוי לפקח על תקשורת באתר, אך אינו מחויב לעשות זאת.
אתה לא חייב לפרסם כל חומר על גבי אתר שבו הוא משמיץ, מגונה או חילול קודש, אשר פוגע בזכויות של צד שלישי או שאפשר בכל דרך אחרת להצמיח אחריות פלילית או אזרחית בכל סמכות שיפוט. לא תהיה לנו שום אחריות לכל חומר כזה. אנו עשויים בשיקול דעתו המוחלטת שלנו להסיר את כל חומר, אם בדעתנו שהוא נופל או עלול ליפול בתוך הקטגוריות הנ"ל או בלתי הולם אחר. אנחנו יהיו הבעלים של כל חומר שאתה שולח לאתר או אלינו, לא יהיה מחויב לטפל בכל תקשורת כזו כסודית ויכולה לנצל כל תקשורת כזו ותכולתו בדרכים, כגון שנמצאנו לנכון.
אנו יכולים לשנות תנאי שימוש אלה מהעת לעת.
אתה תהיה מחויב על ידי שינויים גם אם אתה לא מחדש לבקר בדף זה כדי לחזור ולקרוא את ההודעה הזאת.
תנאי שימוש אלה נשלטים על ידי החוק הבין לאומי וכל מחלוקת קשורה לאתר זה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט.